สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างประจำ) 2564 ออนไลน์

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Admin Contact : gpl-thm48593@yahoo.com GPL :(ITEC) Manual
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   5  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 2 กุมภาพันธ์ 2565)